top of page

Bursa REthink: REmunerare pentru Dezvoltare. Dezvoltând potențialul tinerilor din Republica Moldova

Proiectul Bursa REthink, inițiat și organizat de Centrul de Consiliere și Dezvoltare Personală REthink, reprezintă o oportunitate remarcabilă pentru elevii claselor a IX-a - a XII-a din Republica Moldova să-și dezvolte abilitățile și să-și exploreze potențialul în cadrul academic. REthink a pregătit 10 premii care vor fi acordate elevilor ce au demonstrat o dorință puternică de autodepășire, motivație, perseverență și o atitudine pozitivă față de propriile lor reușite, înregistrând o creștere semnificativă a mediilor notelor timp de un semestru. Scopul proiectului este de a încuraja elevii să se compare doar cu ei înșiși și să își stabilească propriile lor standarde, deoarece creșterea personală și autoîmbunătățirea sunt aspectele esențiale pe care proiectul Bursa REthink dorește să le promoveze printre tinerii din Republica Moldova.


În acest articol, ne concentrăm asupra rezultatelor și datelor statistice ale proiectului, evidențiind impactul său semnificativ asupra comunității școlare.


În septembrie, toți elevii din clasele a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a din Republica Moldova au fost invitați să se alăture acestei provocări, care a constat în dezvoltarea perseverenței și disciplinei în vederea creșterii mediilor notelor semestriale comparativ cu semestrul anterior din mai 2023.


Înregistrarea la concurs în cadrul proiectului Bursa REthink a fost realizată în perioada 1 septembrie - 30 septembrie 2023, completând formularul online, unde 1753 de elevi din diverse localități ale Republicii Moldova s-au înregistrat cu media notelor din semestrul II 2023 (ian.-mai 2023), manifestând un interes puternic față de oportunitatea oferită.


Etapa II a proiectului a reprezentat un moment crucial pentru participanți, implicând completarea repetată a formularului în perioada 22 decembrie - 15 ianuarie, cu scopul de a înregistra creșterea mediilor notelor obținute timp de un semestru, și anume în semestrul I 2023 (sep.-dec. 2023). Deși s-a anticipat ca toți cei 1753 de elevi înscriși în proiect în septembrie să completeze acest formular, numărul final de participanți la etapa II a fost de doar 407 elevi.


Diverse motive au stat la baza acestui decalaj între numărul de elevi înscriși inițial și numărul final de completări în etapa II. Printre aceste motive se numără:

• Uitarea: Unii elevi au uitat să completeze formularul în timp, fie din cauza unor solicitări multiple sau a altor angajamente.

• Lipsa creșterii notelor: Pentru unii elevi, lipsa creșterii notelor semestriale poate fi un factor descurajant în completarea formularului în etapa II. În lipsa unor progrese semnificative în performanțele academice, unii elevi pot fi tentați să omită acest pas.

• Alte motive personale: Există și alte motive personale care pot influența participarea elevilor în etapa II, cum ar fi dificultățile tehnice sau lipsa de interes.


În ciuda acestor obstacole, este important să subliniem că numărul semnificativ de elevi care au completat formularul în etapa II demonstrează angajamentul și dedicarea acestora față de procesul lor de învățare și dezvoltare personală. Această participare activă în proiectul Bursa REthink reprezintă un pas important către realizarea potențialului lor și îmbunătățirea performanțelor academice.


În continuare, vom detalia statisticile referitoare la cei 407 elevi înregistrați în cea de-a doua etapă a proiectului:


Dintre cei 407 elevi înregistrați, distribuția lor în funcție de vârstă și clasă este următoarea:

·       Participanții cu vârsta cuprinsă între 13 și 15 ani reprezintă 35,4% din totalul elevilor.

·       Elevii cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani constituie cea mai mare parte a participanților, reprezentând 63% din total.

·       Elevii cu vârsta cuprinsă între 19 și 20 de ani reprezintă o proporție mai mică, de 1,6%, din numărul total de elevi înregistrați.

În ceea ce privește distribuția participanților în funcție de clasă, aceasta este următoarea:

·       Elevii din clasa a IX-a reprezintă 34,4% din totalul participanților.

·       Participanții din clasa a X-a constituie 13,3% din totalul elevilor înregistrați.

·       Elevii din clasa a XI-a reprezintă 30,5% din totalul participanților.

·       Elevii din clasa a XII-a reprezintă 21,8% din totalul elevilor înregistrați în cea de-a doua etapă a proiectului.


Din totalul celor 407 elevi înregistrați în cea de-a doua etapă a proiectului Bursa REthink, distribuția lor în funcție de creșterea mediei notelor semestriale este următoarea:

  • 87,46% dintre elevi au înregistrat o creștere a mediei notelor între 0 și 1,00.

  • 2,22% dintre elevi au înregistrat o creștere a mediei notelor între 1,01 și 2,00.

  • 0,5% dintre elevi au înregistrat o creștere a mediei notelor între 2,01 și 3,00.

  • În timp ce 9,82% dintre elevi și-au înregistrat o scădere a mediei notelor semestriale.


Aceste date statistice oferă o imagine detaliată a profilului participanților la etapa II a proiectului Bursa REthink, evidențiind diversitatea în vârstă și clasă a elevilor implicați. Acest lucru subliniază angajamentul și interesul tinerilor din diferite categorii de vârstă și niveluri școlare în procesul lor de dezvoltare personală și academică prin intermediul acestui proiect inovator. De asemenea se reflectă variația în performanța academică a participanților la proiect și evidențiază impactul diferit pe care îl poate avea Bursa REthink asupra rezultatelor școlare individuale. Este important de subliniat că chiar și o creștere mică a mediei notelor poate reprezenta un progres semnificativ pentru elevi, evidențiind angajamentul lor în procesul de învățare și dezvoltare personală.


În concluzie, proiectul Bursa REthink reprezintă nu doar o oportunitate de dezvoltare personală și academică pentru elevii din Republica Moldova, ci și un instrument eficient în promovarea creșterii personale și a performanțelor școlare. Statisticile și rezultatele analizate arată că proiectul a avut un impact semnificativ asupra comunității școlare, atrăgând un număr mare de elevi și susținându-i în procesul lor de învățare și autodepășire.


Bursa REthink încurajează o atitudine pozitivă față de educație și promovează ideea că fiecare elev are potențialul de a-și atinge obiectivele personale și academice. În plus, accentul pus pe creșterea personală și autoîmbunătățirea continuă subliniază importanța dezvoltării individuale și a comparării cu propriile realizări, în locul competiției cu ceilalți.


În viitor, continuarea și extinderea proiectului Bursa REthink ar putea aduce beneficii suplimentare elevilor din Republica Moldova, contribuind la creșterea gradului lor de implicare în educație și la îmbunătățirea performanțelor școlare în întreaga țară.


Transmitem sincere mulțumiri partenerilor noștri și tuturor celor care au susținut proiectul nostru prin contribuțiile lor. Datorită sprijinului și angajamentului lor față de educație și dezvoltarea tinerilor din Republica Moldova, putem premia cei 10 elevi care au demonstrat angajamentul, motivația și perseverența necesare pentru a-și îmbunătăți performanțele școlare. Fiecare donație și fiecare gest de susținere au contat enorm și au făcut posibilă materializarea visului nostru de a promova educația și de a inspira tinerii să-și atingă potențialul maxim. Suntem profund recunoscători pentru generozitatea și sprijinul dumneavoastră și ne angajăm să continuăm să lucrăm împreună pentru un viitor mai luminos a tinerilor din comunitatea noastră!


Parteneri

De asemenea, dorim să asigurăm publicul că procesul de identificare a celor 10 elevi premianți a fost unul transparent și riguros. Notele acestora au fost confirmate prin intermediul foii matricole, semnată și ștampilată de directorul instituției școlare respective. În baza acestor verificări și a criteriilor stabilite de proiect, urmează ca cei 10 elevi câștigători să fie premiați și locurile să fie anunțate oficial. Apreciem încrederea și colaborarea între organizația noastră și școlile implicate în proiect, ceea ce a contribuit la transparența și integritatea procesului de selecție. Ne angajăm să continuăm să acordăm o atenție deosebită respectării celor mai înalte standarde în toate etapele proiectului nostru, pentru a asigura că meritul și efortul elevilor sunt recunoscute și recompensate în mod corespunzător.

261 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate

Comments


bottom of page